თეგი : ნოდარ ნათაძე ყრილობა

ასრულებული ნატვრის სიმწარე