კატეგორია : 1993

მართვადი ქაოსი
ხელისუფლება და ძალაუფლება
თენგიზ კიტოვანი - რუსეთის დამოკლეს მახვილი
ვიყავით თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო 1993 წელს?
შევარდნაძე-კიტოვანი: „რკინის ხელი რბილ თათმანში“
სჭირდება თუ არა საქართველოს იმპერატორი?
ასრულებული ნატვრის სიმწარე
უმტკიცესი ბორკილი