დავით გამცემლიძე

ძირითადი სხვაობა
ნოემბრის ტკბილი სულისკვეთება
მოლდოვური ვარიანტი
ჯუმბერ პატიაშვილის ფაქტორი
ედუარდ შევარდნაძის «კონტრმოტივაციათა ტექნოლოგია»
ერი და ინტელიგენცია
ქართული მითოპოეტიკა
ევროპული ბოხოხი
სახელმწიფოებრივი კულტურა
ბოლოთქმა