დავით გამცემლიძე

ლიხნის თავყრილობა
9 აპრილი
დაუსჯელი ბოროტება და გულში ჩაკლული ბოღმა
გენერალ ლებედის კომენდანტის საათი
სახალხო დეპუტატთა ყრილობა
უხელისუფლებობა საქართველოში
სისხლით გამიჯვნა
ბორიაყი
ოსური ფაქტორი
პირველადი დაგროვება
ეროვნული კონგრესი
იდუმალი ორდენი