დავით გამცემლიძე

28 ოქტომბრის არჩევნები
ხელისუფლება და ძალაუფლება
მხედრიონი
საინფორმაციო ომი
აგრესიული პროვინციალი
რეფერენდუმი
განხეთქილება
მოსკოვის პუტჩი
რკონში გაჭრა
2 სექტემბერი
ძალაუფლების ტექნოლოგია
სოციალური მოტივი