დავით გამცემლიძე

ჯაბას ანეგდოტი
„ყოვლისშემძლე ჯადოქარი“
27 ივლისის ხელშეკრულება
სოხუმის დაცემა
მოხუცი მწერლის ღიმილი
ფსკერი
საზოგადოებრივ – ფსიქოლოგიური დომინანტი
ძირითადი ეროვნული ინტერესი
ძირითადი სხვაობა
ნოემბრის ტკბილი სულისკვეთება
მოლდოვური ვარიანტი
ჯუმბერ პატიაშვილის ფაქტორი