დავით გამცემლიძე

სოციალური მოტივი
შემოტრიალებული თვითმფრინავი
«მეგრული თემა» - პირველი ბზარი
ბარიკადები
პირისპირ
დეკემბერ - იანვარი
დახვრეტა
მართვადი ქაოსი
საუკუნის ფრაზა
დამწვარი წიგნები
14 აგვისტო
ისტორიული წინაპირობა