დავით გამცემლიძე

სამოქალაქო ომი - მარადიული ომი
შეტევა ზუგდიდზე
საქართველო და „საერთაშორისო სამართალი“
აქვს თუ არა საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქცია?
სისხლიანი დრამა  დასავლეთ საქართველოში
შეგვეძლო თუ არა თავიდან აგვეცილებინა საზარელი ეროვნული ტრაგედია?
აფხაზეთის დაბრუნების პრორუსული ილუზიები
მართვადი ქაოსი
ხელისუფლება და ძალაუფლება
თენგიზ კიტოვანი - რუსეთის დამოკლეს მახვილი
ვიყავით თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო 1993 წელს?
შევარდნაძე-კიტოვანი: „რკინის ხელი რბილ თათმანში“