დავით გამცემლიძე

პირველი აქცია
დავით გარეჯი
ნოემბრის შიმშილობა
უკანასკნელი შანსი
ლიხნის თავყრილობა
9 აპრილი
დაუსჯელი ბოროტება და გულში ჩაკლული ბოღმა
გენერალ ლებედის კომენდანტის საათი
სახალხო დეპუტატთა ყრილობა
უხელისუფლებობა საქართველოში
სისხლით გამიჯვნა
ბორიაყი