დავით გამცემლიძე

სისხლიანი დრამა  დასავლეთ საქართველოში
შეგვეძლო თუ არა თავიდან აგვეცილებინა საზარელი ეროვნული ტრაგედია?
აფხაზეთის დაბრუნების პრორუსული ილუზიები
მართვადი ქაოსი
ხელისუფლება და ძალაუფლება
თენგიზ კიტოვანი - რუსეთის დამოკლეს მახვილი
ვიყავით თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო 1993 წელს?
შევარდნაძე-კიტოვანი: „რკინის ხელი რბილ თათმანში“
სჭირდება თუ არა საქართველოს იმპერატორი?
ასრულებული ნატვრის სიმწარე
უმტკიცესი ბორკილი